Κριτές προηγούμενων ετών

Προηγούμενες κριτικές επιτροπές

Οι κριτές του διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2020 ήταν:

Οι κριτές του διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2019 ήταν:

 1. Μαρία Σδρόλια, υπ. διδάκτορας Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 2. Αθανασία Σέλε, τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 3. Ελένη Βουκλαρή, αρχιτέκτων μηχανικός
 4. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 5. Δημήτρης Κατεβαίνης, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια
 6. Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια

Οι κριτές του διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2018 ήταν:

 1. Μαρία Σδρόλια, υπ. διδάκτορας Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 2. Χριστίνα Παπούλια, αρχαιολόγος
 3. Αθανασία Σέλε, τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 4. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 5. Δημήτρης Κατεβαίνης, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια
 6. Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια

Οι κριτές του διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2017 ήταν:

 1. Μαρία Σδρόλια, υπ. διδάκτορας Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 2. Αθανασία Σέλε, τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμ. Εικόνας & Ήχου του Ιονίου Πανεπιστημίου
 3. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 4. Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια

Οι κριτές του διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2016 ήταν:

 1. Ιωάννης Πρωτονοτάριος, Βικιπαιδιστής και εκπαιδευτής ΙΕΚ φωτογραφίας
 2. Μαρίνα Καραευαγγέλου, γεωλόγος και ερασιτέχνιδα φωτογράφος
 3. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 4. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Βικιπαιδιστής, εκπαιδευτικός & ερασιτέχνης φωτογράφος
 5. Badseed, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και στο Wikimedia Commons & ερασιτέχνης φωτογράφος