Ανακοίνωση νικητών του διαγωνισμού 2019

Η κριτική επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των εικόνων, έχει την τιμή να ανακοινώσει τις δέκα πρώτες εικόνες σύμφωνα με την θέση τους.

1 green.svg


2 green.svg
3 green.svg
4 green.svg
5 green.svg
6 green.svg
7 green.svg
8 green.svg
9 green.svg
10 green.svg