Αποστολή βεβαιώσεων 2017

Αποστείλαμε σήμερα μέσω ηλ. ταχυδρομείου τους Έπαινους των νικητών. Αν κάποιος δεν έλαβε τον Έπαινο του να επικοινωνήσει μαζί μας.