Λήξη διαγωνισμού 2016 και αξιολόγηση

Η κριτική επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της. Λόγω του μεγάλου όγκου φωτογραφιών (περισσότερες από 3.000) που πρέπει να αξιολογηθούν, τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα μέσα Αυγούστου.